Seneca

Oersetter: Atze J. Keulen

Troades

neist de oarspronklike Latynske tekst fan dizze trageedzje (1ste ieu) in oersetting yn it moderne Frysk mei in ynlieding, noaten, bibliografy en kaarten fan ‘e

Lês fierder »