Mesland, G.M.

Bert Mesland studeerde Nederlandse taal en -letterkunde (VU) en Algemene- en vergelijkende literatuurwetenschappen (UVA), en voorts Cultuurfilosofie en Esthetica. Zijn belangstelling gaat vnl. uit naar de ideeën-geschiedenis en kunst in het algemeen.
Hierover publiceerde hij diverse artikelen. In 2000 verscheen zijn boek De Verlichting der Romantiek.