Leest van der, Reinder

DSC_0196

Byldzjend dichter en skriuwend keunstner Reinder R. van der Leest waard yn 2013 80.
Yn 2016 en 2017 komt syn Dynte en Nier-rige út: acht speurdersromans.
De earste twa dielen Komme dy kepers? en Boef fan Rys waarden presinteard op 20 maaie 2016 yn it Koepelteater te Ljouwert.

Skriuwers yn byld: R.R van der Leest
Wikipedia
Sirkwy

Websiteposter

Boef fan Rys

‘Boef fan Rys’ is a crime novel switching nimbly and playfully from adventure to satire and comedy.A beautiful young woman and her friend become involved

Lês fierder »

Komme dy kepers?

‘Komme dy kepers?’ is a crime novel switching nimbly and playfully from adventure to satire and comedy.A beautiful young woman and her friend become involved

Lês fierder »