Hilarides, Hein Jaap

(© Foto: Petra Else Jekel)

Hein Jaap Hilarides (St. Jabik, 1969) wennet yn Amsterdam.

Tersk

dichtbondel Tersk is de debútbondel fan Hein Jaap Hilarides. Guon fan dizze fersen waarden earder publisearre yn ’e literêre tydskriften Hjir en Trotwaer. Resinsjes (fragminten) Sa

Lês fierder »