Hjir nije fersen op ’e ierdappel yn ’t Achterhoeks, Bilts, Frysk, Hollâns, Hogelaands en Stellingwerfs, útstald by de Bildtse Eerpelweken.