In grienmank fan nije gedichten yn it projekt De keunstmjittige ierdappel?