Frysk en Frij hellet eigen argyf wei by Tresoar

Frysk en Frij hellet har argyf by Tresoar wei. De reden is dat Tresoar it argyf net ûntsluten hat en it net tagonklik is foar de ûndersiker. Sels net foar Frysk en Frij sels, dat te set is mei in kronyk oer de skiednis fan it tydskrift Frysk en Frij.

www.erfgoed-fundaasje.nl