Foto’s frij te brûken mei boarnefermelding, as folget:
Boarne: Utjouwerij Frysk en Frij