Zegen op zegen

Dit boek bestelle?

verzen

Gedicht op de omslag

Knop

De knop aan de kastanjeboom
nog glinsterend van dauw
is morgen, door de zon gerijpt
een open hand naar jou.

Resinsjes (fragminten)

Drie kernwoorden komen bij mij naar boven na lezing en herlezing: vertrouwen, vriendelijkheid en verwondering. Uit de gedichten spreekt allereerst vertrouwen op God. De gedichten getuigen van de levende God die dag aan dag zegen op zegen schenkt. Eén van de dichtregels die bij mij is blijven hangen is deze: ‘Geen mens kan mij het heil ontnemen / van ‘t woord dat Jezus tot mij zegt’. In de tweede plaats hebben de gedichten een bijzonder vriendelijk karakter. Zij zijn voortgekomen uit de ontmoeting met het vriendelijk aangezicht van God en zijn gunnend naar de naaste toe. En in de derde plaats ademt de bundel verwondering, zowel over het werk van God in de schepping als over Zijn werk in de verlossing.
/…/ Zr. Zeinstra heeft ons een rijk geschenk gegeven.

Us bledsje, moannebledsje fan de Kristlik Grifformearde tsjerke te Feanwâlden, dr D.J. Steensma, september 2002


Over het algemeen zijn haar korte gedichten heel goed te begrijpen als men de leer en de sfeer van het Evangelie kent.
/…/ De wonderen oftewel het zoete in de samenleving met God probeert ze bij voortduring in woorden te vatten. In die opzet is haar werk geslaagd te noemen. De evangelische drang te getuigen van het reine en schone in de schepping overheerst dan ook op elke bladzijde.

Nieuwsblad van Noordoost Friesland (Kollumer Courant), Jelle Raap, 7 september 2002


Swaantsje Duursma schrijft hele toegankelijke religieuze poëzie, of dat nu in het Fries of in het Nederlands is. Vele malen malen ontmoet de dichteres God of Zijn hand.

Schepping

God houdt
Zijn schepping
in het oog,
dat merkte ik
meteen,
toen ik
een madeliefje zag,
dat bloeide
op een steen.

Wat de vorm betreft, beperkt Swaantsje Duursma zich meestal tot vierregelige strofen met eindrijm. De natuurlyriek, met hier en daar wat mooie sfeerbeelden, zal met name de wat oudere lezers aanspreken. In de bejaardenhuizen zal deze bundel dan ook met dankbaarheid ontvangen worden. Literaire pretenties heeft Swaantsje Duursma zeker niet, dat bewijzen deze 74 verzen in Zegen op zegen. Een herdruk voor de Grootletter Bibliotheek is het overwegen waard.
Sneeker Nieuwsblad, Henk van der Veer, 2 september 2002

Zegen op zegen
Jier: 2002
96 siden
ISBN: 90-73554-78-0
Oare boeken fan dizze auteur

Blide oeren

hûndert fersen Omslachtekst Soms bid ik wol mei iepen eagen, der is safolle moais te sjen, dat God ús jout, de kleare sinne, it frisse

Lês fierder »