Sifers foar in simmertwirre

Dit boek bestelle?

hûndert jier keatsklasseminten en trije ferhalen fan ferneamde keatsers
yllustrearre

Sifers foar in simmertwirre
Sifers foar in simmertwirre, keatsferhalen en klasseminten, Jan Braaksma, Ate de Jong
Jier: 1992
128 siden
ISBN: 90-73554-02-0
€ 12,00
Oare boeken fan dizze auteur