Onzichtbaar liep je met me mee/Unsichtber rûnsto mei my op

Dit boek bestelle?

onzichtbaar-unsichtberwebwjpg

De poëzie in deze bundel ontstond in de negentiger jaren; de foto’s werden gemaakt in 1980 en 1981. Van Fré Travaille (Tsjummearum 1944 – Groningen 1997) verschenen enkele gedichten eerder in eigen beheer in bibliofiele uitgaven. De vertalingen in het Fries door Geartrude Brouwer werden gemaakt tussen 1998 en 2000. Geartrude Brouwer vertaalde eerder toneel en literatuur voor kinderen in het Fries.De bundel werd samengesteld door Karin van der Gaast, beeldend kunstenaar.

onzichtbaarliepje-gedicht

Resinsjes (fragminten)

De gedichten ademen een weemoedige toon en zijn zeer toegankelijk. Alleen de laatste twee (onvertaalde) zijn geschreven in kruisrijm, de overige zijn parlando-achtige vrije verzen, daterend uit de jaren ’90 en afgewisseld met ontroerende zwartwitfoto’s van het vrouwelijk lichaam of een stilleven.
Nederlandse Bibliotheek Dienst, M. Claus-de Jong, 7 februari 2002


Fré Travaille hat ús in bondel fertsjinstlike poëzij neilitten, dy’t yn de fierte ferwiist nei in persoanlik drama dat him yn de jierren njoggentich ôfspile hawwe moat.
Friesch Dagblad, Pier Boorsma, 30 jannewaris 2002

Onzichtbaar liep je met me mee/Unsichtber rûnsto mei my op
Jier: 2001
96 siden
ISBN: 90-73554-63-2
€ 17,00
Oare boeken fan dizze auteur