Nestgeur

Dit boek bestelle?

nestgeur1

Van Sierksma verscheen eerder:
1972: Gevangen in de gevangenis – Beschouwingen over gevangenis, misdaad en maatschappij (met Wout Buitelaar)
Boom Meppel ISBN 90-6009-064-0
1982: Plan, Partijdigheid en Politiemoraal – Over Foucoult, macht en maatschappelijke kennis.
Delftse Universitaire Pers Delft ISBN 90-6275-087-7
1982: Polis en politiek – Kraakbeweging, autoritaire staat en stadsanalyse Proefschrift 31 december 1982
Delftse Universitaire Pers Delft ISBN 90-6275-083-4
1983: Machinale metamorfosen – Catalogus bij het werk van Raymond Barion. (met Graafland en Bentham) Essays over het werk van de schilder en beeldhouwer Raymond Barion (1946) bij de tentoonstelling Bouwkunde Delft (ook: MacHinale Metamorfosen) Afdeling der Bouwkunde Technische Hogeschool Delft
1986: Reflexen: modern/postmodern – Catalogus bij de eenmans-tentoonstelling van beeldend kunstenaar Rob de Vries (1948, lid van De Groep te Haarlem) in het gebouw Bouwkunde te Delft met twee essays van Sierksma en een tweegesprek tussen Sierksma en De Vries
Technische Hogeschool Delft
1990: Toezicht en Taak – Arbeidsbeheer tussen utilitarisme en pragmatisme Dissertatie Rijks Universiteit Leiden
SUA (Socialistische Uitgeverij Amsterdam) Amsterdam ISBN 90-6222-204-8
1995: Tropisch Noorden – Een warm onthaal in het paradijs van onze Oosterburen. Verslag van een studiereis naar tuinen van Wörlits en Weimar
Delftse Universitaire Pers Delft ISBN 90-407-1206-9
1998: Minima Memoria – Aantekeningen van een hedendaagse heremiet
Jan van Arkel Utrecht ISBN 90-6224-424-6
2002:Verloren Uitzicht – Bloei en teloorgang van het Wijkermeer (met Jan van Geest, Sandra van Assen, Pieter Boersma, J. van Venetiën, Jan Wegner, Sjoerd Wierda)
De Prom Amsterdam ISBN 90-6801-825-6
2008: Sierksma’s Afgang Bij afscheidscollege van een professioneel misantroop, Technische Universiteit Delft, 8 febr. 2008
Zjoek Publishers Delft ISBN 90-8121-02-11

1993: ECI-essayprijs voor essay Eeuwig zonde

Sierksma publiceerde essays in De GidsInterlinks, Mens en maatschappij, Socialisme en democratie, Krisis, Te Elfder Ure, De ArchitectThe Architecture Annual en Yang.

Hij was medewerker van De Nieuwe Linie en De Groene Amsterdammer. Gedichten verschenen in Nynade.

nestgeur2

 

Ympresje boekpresintaasje Blessum 27 april 2013

Fotoreportaazje boekpresintaasjes Blessum 27 april 2013

 

Ut de media:

Friesch Dagblad: Reinder van der Leest eare mei eksposysje Blessum 27 april 2013

Nestgeur
Jier: 2013
130 siden
ISBN: 978-90-8566-030-9
€ 17,00
Oare boeken fan dizze auteur