Möne,skyn

Dit boek bestelle?

Foarkant Möne,skyn

Ferhaal

‘Dêr wiest dan as lêzer…’

Dit Súdwesthoeks Fryske ferhaal is eksperiminteel, persoanlik en yn poëzy getten.

Möne,skyn
Jier: 2018
12 siden
ISBN: 978-90-8566-056-9
€ 5,00
Oare boeken fan dizze auteur