Koudvuur

roman
(Hollandse vertaling van de Friestalige roman Kâldfjoer)

Omslagtekst

Over de auteur en de Friese versie van Koudvuur:

Poortstra heeft met deze sterke roman een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan haar gestadig groeiend oeuvre, dat in z’n totaliteit een verkenning van relaties tussen vrouwen lijkt te worden. Van mij mag ze verder verkennen.
Friesch Dagblad

Het proza van Margryt Poortstra richt zich vaak op de fijne psychologische tekening. Ze laat in haar personages een ontwikkeling zien met alle kleine, subtiele stapjes die daarvan onderdeel zijn. Haar voornaamste figuren zijn meestal vrouwen, herkenbare, moderne vrouwen, die innerlijk reageren op allerhande facetten van het hedendaags bestaan.
Leeuwarder Courant

Resinsjes (fragminten)

/.../ In de romans van de Friese schrijfster staan (familie)relaties tussen sterke vrouwen centraal. Deze eerste - door haarzelf - in het Nederlands vertaalde roman is een boeiend, heel subtiel en psychologysk raak geobserveerd verslag van de ontwikkeling die Hike en haar omgeving doormaken. Vooral Hike, haar vriendin, kind en broer zijn goed gekarakteriseerd.
Nederlandse Bibliotheek Dienst, drs Madelon de Swart, 22 september 2003