In nacht yn de Andes

Dit boek bestelle?

Omslachtekst

G. Willem Abma (Folsgeare 1942) makke namme as romansier en dichter. Dizze earste bondel koarte ferhalen fan syn hân konfrontearret de lêzer mei de faak skrinende werklikheid yn Hongarije, Kolombia, Thailân en Kanada. Ympresjes fan de eksoatyske natoer, de frjemde seden en brûkmen, de earmoed, de misdied.

In myld opmerksum each oer it minsklik detail; de humor ûntbrekt dêrby net. Sadwaande binne dizze tweintich reisferhalen ek nijsgjirrich foar de lêzer dy’t neat mei reizgjen hat.

De robúste tekeningen binne fan Willem Mook.

In nacht yn de Andes
Jier: 1993
164 siden
ISBN: 90-73554-06-3
Oare boeken fan dizze auteur

De mafiaman

Omslachtekst G. Willem Abma (Folsgeare 1942) makke namme as romansier en dichter. Yn dizze psycho-thriller nimt er de lêzer mei nei de ûntheisterjende wrâld fan

Lês fierder »

Te fûnling

Resinsjes (fragminten) Dúdlikernôch, it fersewurk fan Daniël Daen/Willem Abma fertsjinnet in djipper omtinken oangeande de obsesjonele efter- en ûndergrûnen, lykas dat yn Hollân sa faken

Lês fierder »