Hoop doet leven

Dit boek bestelle?

Omslachtekst

Pieter Brouwer, schipper van De Wilgen. Een schipperskind had geen jeugd. Op tienjarige leeftijd stond Pieter Lammerts Brouwer uit Kootstertille al in het volle werk op het ‘roefschip’ van Tjitte-om en Neeltsje-muoi. Hij bleef actief tot vlak voor zijn dood, december 1985. Want ‘by ús moast it altyd mei de bealich helle wurde.’
Tijdens het leven van deze derde zoon van Grutte Lammert Brouwer en Jikke Dam, ouders van vijftien kinderen, ging de Friese binnenvaart onder zeil ten onder. Maar de skûtsjes bleven, en hun prachtige sport herleefde.
Pieter, geboren in 1904, maakte alles mee. Hij beschreef dit leven als schipper, turfgraver, melkvaarder, visser prof-schaatser en fokkenist; van ‘Jonge Jan’ via ‘Hoop doet Leven’ tot ‘Rust en Arbeid’ op 126 vellen papier.
Skûtsjeman Klaas Jansma ordende, corrigeerde en redigeerde de aantekeningen en plaatste ze in de tijd. Zo ontstond een prachtig document over een bijzondere familie met snelle schepen, dat zich in het Nederlands en het Fries vlot laat lezen.

Resinsjes (fragminten)

Boeiende pennevruchten van Schipperszoon Pieter. Een stapel van honderdzestig vellen met de vulpen beschreven papier bleek een ‘unyk dokumint’.
Leeuwarder Courant, Willem Altena, 5 augustus 2000


Een heel ‘nijsgjirrich;’ en toegankelijk boek, niet in de laatste plaats door de vele prachtige foto’s die meer dan familiekiekjes zijn. Ze geven een duidelijk beeld van de Friese schippersfamilie uit de afgelopen eeuw.
Sneeker Nieuwsblad, Henk van der Veer, 17 augustus 2000


Een tweetalige biografie in het Fries en Nederlands over een maritieme duizendpoot: ‘broodschipper’ en sportzeiler op de Friese skûtsjes. Het boeiende leven van de schipper wordt chronologisch in beeld gebracht. De ondergang van de Friese beroepszeilvaart wordt gevolgd door zijn familie-epos om daarna over te gaan in een beknopte Friese maritieme geschiedenis.
/…/ De samensteller van de biografie is er (gezien de, uitvoerige maar niet altijd overzichtelijke, handgeschreven – Friese – originelen) uitermate goed in geslaagd om de chronologie te volgen en de verhalen zeer levendig neer te zetten. Lijkt de uitgave in eerste instantie een niemendalletje, al snel leest het boek als een trein en is de tweetaligheid interessant en charmant.

Nederlandse Bibliotheek Dienst, A. Meeusen, 26 oktober 2000

 

(Dizze útjefte wurdt útjûn yn gearwurking mei PENN & PARTNERS)

Hoop doet leven
Klaas Jansma, Hoop doet leven, verteld door Pieter Brouwer
Jier: 2000
160 siden
ISBN: 90-73554-52-7
Oare boeken fan dizze auteur