GOLF FAN ONRUST

Dit boek bestelle?

Inlaiding bij de inhoud fan Golf fan Onrust

Beste besoekers fan’t openluchtspel Golf fan Onrust en andere belangstellenden

De opdracht om ’n openluchtspel te skriven over de erbaaiersstaking in 1890 in de Westhoek kreeg ik fan WHBD (Westhoek Búttendyks)  in 2017 en sou in 2018 in de Westhoek speuld worre. Dat liep âns deur ’n beslút fan WHBD.

Na de Corona-jaren gong ’t in 2022 dos an. Golf fan Onrust: De erbaaiersstaking in ’n stroaminne tiid in de Westhoek. De tiid fan Domela Nieuwenhuis, veenstakingen, meetings en socialisten. ’n Roerige tiid.

Op 1 juli sat ik bij de premjêre en murk tot myn skrik en ongeloof dat d’r hele sênes útmisten. Gewoan oversloegen. Derdeur raakte je as toeskouwer de draad fan ’t ferhaal kwyt. Ok de sosialistise lieten út die tiid, waren d’r alheel út haald. Derfoor in ’t plak satten d’r andre (leukere?) nijmaakte Biltse fersys in. Domela syn tekst toch al niet soa lang, waar feul te kort maakt. Bovendien kwam de man, nou foor ’t stik begonnen waar, al an ’t woord, terwyl hij bij mij in ‘e midden fan ’t stik sit. En ’t eand waar gewoan ’n anfluiting. Allegaar gesellig in ‘e kroeg: Wij nimme noch een en wat hewwe wij ’n plezier!

Dát waar doe wel ’n bitsy âns! Overleg met mij is d’r nooit weest en dat d’r soa raar in ’n stik omskrast worre sou, had ik niet bedinke kinnen.

Na ôfloop bin ik wegfluchten, ik skaamde my doad. Wie’t d’r belang bij het of neskierig is na ’t oorspronklike tekst, kin ’t hier leze.

Simy Sevenster

Sien foor de oprichter fan Broedertrouw, Gerben van Tuinen: Genealogy Van Tuinen IV.3

Golf Fan Onrust LC artikel
GOLF FAN ONRUST
Golf fan onrust cover
Jier: 2022
58 siden
ISBN: 0
€0,-
Oare boeken fan dizze auteur