De Alvestêdetocht fan Tsjam

Dit boek bestelle?

oarspronklik Frysk stripboek

Tsjam is in bysûndere jonge. Hy is mei de helm op berne.
Om’t er mei de helm op berne is, kin der dingen dwaan dy’t oare minsken net kinne
Der is noch wat bysûnders oan Tsjam. Op it plak dêr’t syn linker each sitte moast, is in gat.

De Alvestêdetocht fan Tsjam
De Alvestêdetocht fan Tsjam
Jier: 1999
50 siden
ISBN: 90-73554-35-7
€ 10,00
Oare boeken fan dizze auteur