As in wurd my meinimt

Dit boek bestelle?

Sammelbondel mei neilitten wurk

Ik bin net ferlegen om wurden, wol om de krekte
Ik ben niet verlegen om woorden, wel om de juiste
As God dy net tsjinkomt, komt er dy wol achterop
Als God je niet tegenkomt, komt hij je wel achterop
Je krije faak op je brea wat je der sels opsmarre
Je krijgt dikwijls op je brood watje er zelf op smeert

Wel degelijk een persoonlijke toets én visie. En zelfs humor. – Gerd de Ley, aforist te Antwerpen (1988)

Hij is een filosofisch dichter, dicht dikwijls treffend, filosofeert met een dosis ironisch verstand. /…/ mooi doordacht, soms sarcastisch, vaak verrassend. /…/ Veel talent. – Theun de Vries (1990)

Een intens nadenken over het bestaan, een goede dosis skepsis, /…/ toch een milde houding t.a.v. de medemens. – Theun de Vries (1991)

Gys Miedema (Deinum 1951-Ljouwert 2001), aforist te Ljouwert, liet hiel wat nei: lieten, gedichten, haiku en aforismen. Hjir is letterlik moai wat ut syn tinken en geast byinoar sammele – Nederlâns en Frysk.

As in wurd my meinimt
As in wurd my meinimt, neilitten wurk fan Gys Miedema
Jier: 2009
124 siden
ISBN: 978-90-8566-020-0
€ 20,00
Oare boeken fan dizze auteur
Omwrotters, 111 aforismen, Gys Miedema

Omwrotters

‘Der omhinne draaie, jout mear sicht op ‘e saak.’, seit Gys Miedema, aforist te Ljouwert. Hjir hat er foar de twadde kear 111 aforismen byinoar

Lês fierder »
Gys Miedema, Thermiek, aforismen

Thermiek

Hoe men de aforismen van Gys Miedema (Deinum, 1951) ook zou willen beoordelen, hij is zeker geen zondagsaforist: het aforisme is voor hem dé uitdrukkingsvorm

Lês fierder »
Gys Miedema, Dijkschaap, aforismen

Dijkschaap

Achteraf Met Dijkschaap hebt u een uitzonderlijk boekje in handen gekregen. Uitzonderlijk in dubbele zin. Allereerst omdat het één van de weinige bundels is die

Lês fierder »
Spjeldepripkes, aforismen, Gys Miedema

Spjeldepripkes

‘As in wurd my meinimt, bin ik net mear te hâlden’, seit Gys Miedema, aforist te Ljouwert. Hjir hat er 111 aforismen byinoar stutsen. Pittige

Lês fierder »