As in wurd my meinimt

€ 20,00

Sammelbondel mei neilitten wurk

Ik bin net ferlegen om wurden, wol om de krekte
Ik ben niet verlegen om woorden, wel om de juiste
As God dy net tsjinkomt, komt er dy wol achterop
Als God je niet tegenkomt, komt hij je wel achterop
Je krije faak op je brea wat je der sels opsmarre
Je krijgt dikwijls op je brood watje er zelf op smeert

Wel degelijk een persoonlijke toets én visie. En zelfs humor. - Gerd de Ley, aforist te Antwerpen (1988)

Hij is een filosofisch dichter, dicht dikwijls treffend, filosofeert met een dosis ironisch verstand. /.../ mooi doordacht, soms sarcastisch, vaak verrassend. /.../ Veel talent. - Theun de Vries (1990)

Een intens nadenken over het bestaan, een goede dosis skepsis, /.../ toch een milde houding t.a.v. de medemens. - Theun de Vries (1991)

Gys Miedema (Deinum 1951-Ljouwert 2001), aforist te Ljouwert, liet hiel wat nei: lieten, gedichten, haiku en aforismen. Hjir is letterlik moai wat ut syn tinken en geast byinoar sammele - Nederlâns en Frysk.