Utjouwerij Frysk en Frij

Frij en kosteleas advys foar auteurs en fertalers. Yngeande redaksjonele begelieding.

Berjochten

Stedhus Frentsjer

Us aller ierdappel

– Feestlike manifestaasje oer ús aller ierdappel Underwerpen: de ierdappel yn ús eardere tiden, en no as feredelaar, as ferromjend ferskynsel yn ’e byldzjende keunst,

Lês fierder »

Nijste útjeftes

Samle fersen

Bakker, Bert (Lambertus Jozef)