Boekenkast Frysk en Frij

Utjouwerij Frysk en Frij

Frij en kosteleas advys foar auteurs en fertalers. Yngeande redaksjonele begelieding.

Om te besjen

Golf fan Onrust

GOLF FAN ONRUST

Fan Simy Sevenster kaam fan ’t simmer har tolfde Iepenloftspul út: Golf fan Onrust. Dat waard opfierd yn ’e Westhoek fan St.-Jabik yn ferknipte foarm.

Lês fierder »

Nijste útjeftes

GOLF FAN ONRUST

Sevenster, Simy