Utjouwerij Frysk en Frij

Frij en kosteleas advys foar auteurs en fertalers. Yngeande redaksjonele begelieding.

Berjochten

Delta omslag

Delta

NIJ
Delta
poëzybondel fan
Albertina Soepboer,
yn trije skiften.

86 siden, € 20,00.

Lês fierder »
Stedhus Frentsjer

Us aller ierdappel

– Feestlike manifestaasje oer ús aller ierdappel Underwerpen: de ierdappel yn ús eardere tiden, en no as feredelaar, as ferromjend ferskynsel yn ’e byldzjende keunst,

Lês fierder »

Nijste útjeftes

Delta

Soepboer, Albertina